Dezastrele naturale sunt evenimente nefericite care pot avea un impact devastator asupra comunităților și mediului înconjurător. Acestea pot fi cauzate de forțe ale naturii, cum ar fi cutremurele, inundațiile, uraganele sau incendiile, sau de activitățile umane, cum ar fi accidentele nucleare, industriale sau maritime. În acest articol, vom explora mai în detaliu